Big Bang Love, Juvenile A » Reparto

▷ DIRECTOR
Takashi Miike

Takashi Miike

▷ REPARTO
Ryuhei Matsuda

Ryuhei Matsuda

Masanobu Ando

Masanobu Ando

▷ GUIÓN
Masa Nakamura (Novela: Ato Masaki)

Masa Nakamura (Novela: Ato Masaki)