REPARTO DE KAIDAN

 
DIRECTOR
 

Hideo Nakata

 
REPARTO
 

Kumiko Aso

Mao Inoue

Tae Kimura

Hitomi Kuroki

Kikunosuke Onoe

Asaka Seto