Robogeisha » Reparto

▷ DIRECTOR
Noboru Iguchi

Noboru Iguchi

▷ REPARTO
Aya Kiguchi

Aya Kiguchi

Hitomi Hasebe

Hitomi Hasebe

Takumi Saitoh

Takumi Saitoh

Taro Shigaki

Taro Shigaki

Etsuko Ikuta

Etsuko Ikuta

▷ GUIÓN
Noboru Iguchi

Noboru Iguchi