REPARTO DE JU-REI

 
DIRECTOR
 

Koji Shiraishi

 
REPARTO
 

Chinatsu Wakatsuki

Eriko Ichido

Eriko Kazuto

Mirai Ueno

 
GUIÓN
 

Naoyuki Yokota