REPARTO DE ANOTHER HEAVEN: LA PUERTA DEL INFIERNO

 
DIRECTOR
 

Joji Iida

 
REPARTO
 

Yosuke Eguchi

Miwako Ichikawa

Takashi Kashiwabara

Yukiko Okamoto

Haruhiko Kato

Naomasa Musaka

Kunihiro Ida

Yosinori Kô

Toshi Shioya

Kai Ato

Yôko Ôshima

 
GUIÓN
 

Joji Iida