Kairo (Pulse) » Reparto

▷ DIRECTOR
Kiyoshi Kurosawa

Kiyoshi Kurosawa

▷ REPARTO
Haruhiko Kato

Haruhiko Kato

Kumiko Aso

Kumiko Aso

Kurume Arisaka

Kurume Arisaka

Koyuki

Koyuki

▷ GUIÓN
Kiyoshi Kurosawa

Kiyoshi Kurosawa